Vad är Soundhealing?

Vid en session med Soundhealing ligger du ner, ljudvågor & vibrationer från kristallskålarna sköljer över dig med läkande vibrationer i olika frekvenser. De olika skålarna har olika frekvenser, en för varje chakra.

 Vibrationerna når hela din kropp, och alla dina celler.
Denna session chakra balansering med hjälp utav asanas/övning samt vilken kristall som passar till de sju huvudchakrana.

Med vibrationer från soundhealing hamnar kroppen i djupare avkoppling och reducerad stressnivå. Stagnerad energi, blockeringar kan lösas, lyftas och balanseras upp.
Kristallskålarna har en stress reducerande effekt då vibrationerna hjälper oss att aktivera vårt parasympatiska nervsystem. När sinnet och kroppen går ned i djupavslappning möjliggörs läkning och återhämtning på cellnivå.

Andreea guidar dig genom dessa ljuvliga sessioner ♡