Vad är Gongbad?

Vid en Gongbad ligger du ner och ljudet från gongen sköljer över dig med läkande vibrationer i olika frekvenser.

 Vibrationerna når hela din kropp, och alla dina celler. Gongens vibrationer är väldigt speciella. Dess ljud kan inte förutsägas av hjärnan, därför kapitulerar sinnet och du kan nå fullständig djupavslappning.

Gongljudet vibrerar in på cellnivå i kroppen och skapar balans, eftersom allt ljud vibrerar i vatten och cellerna till stor del består av vatten sägs ljudet kunna läka och ge återhämtning på cellnivå. Ett Gongbad har en stress reducerande effekt, djupt liggande spänningar och blockeringar kan lösas upp och släppa.

Daniel spelar och guidar dig genom dessa underbara sessioner ♡