Maria har en djup och bred kunskap inom yoga och hennes undervisning har en kärleksfull värme & sann glädje

Maria har ett unikt sätt att tillgängliggöra yogans filosofiska aspekter, att praktisera med Maria är vackert, genuint och oerhört inspirerande ♡


Maria Biography

Ashtangayoga Workshop

- med Maria Boox


4-7 MAJ 2023


| Mysore Style | Pranayama | Meditation  | Gods & Goddness |


Torsdag:

– Mysore 06:00 – 9:00

Du startar när det passar dig ♡ Notera sluttid!

 


Fredag:

– Mysore 06:00-09:00 

Du startar när det passar dig ♡ Notera sluttid!

– Workshop 16.00-18.00

Prat om de olika Gudarna och Gudinnorna. Denna session kommer handla om Shiva och Shakti och Saraswati.

Hur påverkar dessa principer och energier vår inre dans?  Hur påverkas vi inom oss och i livet. Hur kan en asana och pranayama praktik påverka dessa energier och tillstånd vi befinner oss i ? Hur kan vår förståelse av Yama och Niyama påverkas av vår kontakt med dessa krafter som gudarna ger oss? Vi avslutar med Pranayama som lugnar sinnet och stärker vårt mentala klarhet. 


Lördag:

– Mysore 08:00 – 11:00

Du startar när det passar dig ♡ Notera sluttid!

– Workshop 15:00-17:00

Vi fortsätter med våra Gudar och Gudinnor. Hur påverkar dessa gamla symboler fortfarande oss och våra val i livet?. Vilka var Gudinnorna Parvati och Durga?  Vilka energier manifesterar de i världen?  Vilken del av vårt inre har de? Ganaesha kommer vara en del av denna klass precis som några av de hinder från Patanjali Yofga Sutras som han sägs kunna hjälpa oss igenom. Pranayama avslutar denna session.


Söndag:

– Mysore 08:00-11:00

Du startar när det passar dig ♡ Notera sluttid!

– Workshop 13:00-15:00

Vi avslutar workshopen med kärleksguden Vishnu och Krishna. Lakshmi och Krishnas Gopis kommer också var en del av klassen. Vishnu och Krishna kommer vara våra Gudar idag. Våra Gudinnor är Lakshmi och alla Krishnas Gopis. Pranayama och en meditation för hjärtat och kärleken kommer sluta denna workshop.

 ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 


Du kan boka:
Hela härliga Workshopen 2995:-
Tre eftermiddagar 1500:-
Fyra Mysore 2000:-


Maria Boox

♡ EN OERHÖRT FIN LÄRARE MED KÄRLEKSFULL VÄRME OCH SANN GLÄDJE ♡

A Swedish yoga pioneer


Maria Boox – Personal Biography

Maria Boox is passionate about yoga and has been practising and teaching for over thirty years. She is in fact a pioneer as she opened one of the first yoga shalas in Sweden.

Yogashala Stockholm was Maria’s home for ten years and many of the teachers in Stockholm and around Sweden have studied with and learnt from her.

Maria now teaches yoga independently worldwide.

Maria’s teaching style

Maria is an original student of her beloved Guruji, Pattabhi Jois, who she studied with for thirteen years.

She has been authorised level two directly by Guruji, and also by Sharath.

Maria is well established in the Ashtanga yoga tradition and pursues her studies in the lineage of Guruji, Sharath and other teachers. She is also certified by BKS Iyengar, studies philosophy with Ramesh Balsekar and has been certified to teach pranayama by Shri O.P. Tiwariji.

All these experiences, education and studies with so many masters in yoga, combined with her caring and warm personality, allows Maria a unique and personal way of teaching yoga.

Her understanding and teaching of pranayama and Patanjali’s Yoga Sutras provides a depth to Maria’s approach to teaching and to her whole practice. Yoga philosophy is very dear to Maria and is always a part of her life and her teachings. In addition, Maria has deep knowledge of the Ayurveda tradition.

Maria teaches both led Ashtanga classes and ‘Mysore-style’ Ashtanga in the tradition of Shri K Pattabhi Jois (Guruji). Her aim is to follow what Guruji taught her during the thirteen years she studied with him.

In addition, Maria teaches Hatha yoga classes where she builds up different sequences of asanas according to the theme of the class and the people in the group.

Maria is always mindful of individual needs and teaches according to the needs of each student.

Photo courtesy of Michelle Haymoz

Dela och få med en vän!
Boka Plats!