Led – Mysore

Vi samlar ihop oss och landar en stund tillsammans. Du guidas genom solhälsningar och alla stående Asanas, därefter fortsätter du i egen takt & tempo dit du kommit i vårt fina system.
A S H T A N G Y O G A.


Du kan välja att avsluta efter ledd del med en M I N D F U L stund & härlig vila. Självklart är du varmt välkommen till bara M Y S O R E - notera då sluttid.
Du som är van med helt guidade klasser, kom ändå! Vi hjälper dig med ordningen, lägger till, kanske plockar bort, hittar alternativ. Världens bästa metod då Yogan bli individuell där du anpassar efter dagsform där & då.


Boka via sidan eller Swish på plats när du kommer ☀️ 125:- per gång.

Droppar du in, finns en QR kod utanför salen som du använder, vid varje tillfälle du kommer & är med.

Varmt Välkomna 🫶

Ulrica Yogar med dig i sommar