Led – Mysore

Vi samlar ihop oss och landar en stund tillsammans. Du guidas genom solhälsningar och alla stående Asanas, därefter fortsätter du i egen takt & tempo dit du kommit i vårt fina system.
A S H T A N G Y O G A.


Du kan välja att avsluta efter ledd del med en M I N D F U L stund & härlig vila. Självklart är du varmt välkommen till bara M Y S O R E - notera då sluttid.
Du som är van med helt guidade klasser, kom ändå! Vi hjälper dig med ordningen, lägger till, kanske plockar bort, hittar alternativ. Världens bästa metod då Yogan bli individuell där du anpassar efter dagsform där & då.


J U N I
Ons 7
Mån 12
Mån 19

J U L I
Mån 10
Mån 17
Mån 24

A U G U S T I
Mån 7
Mån 14 + Ons 16
Mån 21 + Ons 23

☀️ 1695:- HELA sommaren ALLA klasser

☀️ 225:- per gång


Ulrica