ashtangayoga

Hem

AshtangaYoga i Borås


AshtangaYoga en underbar dynamisk flödande Yogaform där vi förenar varje andetag med våra rörelser.

En genialt uppbyggd metod med fantastiska självterapeutiska effekter på alla plan. En meditativ praktik som skapar kraft, energi och glädje, och balanserar hela oss.

AshtangaYoga ger oss inre styrka och balans både fysiskt, mentalt och själsligt. Sekvensen grundar, hjälper oss att landa. Detta gör oss lugnare och mer i fas. Stillar vårt sinne som gör att vi kan se klarare, bli mer fokuserade och på så vis komma mer i kontakt med oss själva och N U E T.

Du bokar dig till en kurs som pågår en termin. Finns för alla nivåer, helt Nybörjare till MysoreStyle, och allt där emellan.

Vi erbjuder också många andra härliga Yogaformer, retreat och event. Där kan du boka dig per gång eller komma på Drop in.

Läs mer...

Vi tipsar

När du funderar på att fördjupa din yoga eller bara vill träffa en ny bra lärare!

Länkar till ✨Amazing Teacher's✨ vi varmt rekommenderar!

Dylan Bernstein – www.stillnessinaction.com

Maria Boox – www.mariabooxyoga.com

Damien De Bastier & Andréa Drottholm – www.ubuntubali.com

Petri Räisänen – www.petriandwambui.com

John Scott – johnscottyoga.com

Tim Feldman – timfeldmann.com

Sharmilla Desai – www.ashtangayogamorjim.com

Mitchell Gold – smitchellgold@gmail.com

Lina Sisjöyogacenter – www.sisjoyogacenter.com

 

www.yogagoa.com Purple Valley – Ashtangayoga retreat Goa/Indien med många bra lärare


Videos

Solhälsning A - Surya Namaskara A

Luke Jordan

Solhälsning B - Surya Namaskara B

Luke Jordan

Första Serien - Primary Series

Sri K. Pattabhi Jois

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.


Bra att veta

Oftast möter vi bara positiva effekter utav Yoga :)

Ibland kan du också möta motstånd, både fysiskt och känslomässigt.
Möt det med positivitet & nyfikenhet, lyssna in vad din kropp vill säga dig.

Jämför dig inte med andra – Yoga utefter dina egna förutsättningar.
Vi är alla olika ♡ Och som tur är, kommer vi alltid att vara det ♡

Yoga är en process som tar lite tid – Låt den få göra det!
Ge dig själv den tiden som behövs för din egna personliga utveckling.

Yogan har en fantastiskt självterapeutisk effekt på alla plan.

Att ”stretcha” ut korta muskler och att möta motstånd kan kännas, men det får aldrig göra ont.
Andningen är den bästa måttstocken för dina begränsningar.
I varje motstånd / spänd muskel ligger lagrad energi. Någon form av blockering fysiskt eller känslomässigt.
När vi ödmjukt stretchar vår kropp, skapar rörlighet & flöde frigör vi energi och även ”inprints” känslor & upplevelser som vi har plockat på oss eller tryckt undan.

Förutom att andas, i många fall lära oss att andas, bli uppmärksammade och medvetna om vår kropp & dess obalanser (som vi alla har ;)
Ligger yogans fokus på att hålla vår ryggrad mjuk & rörlig!
Ryggraden påverkar vårt nervsystemet, skapar balans mellan parasympatiska & sympatiska nervsystemet.
Är också området där kroppens tre viktigaste nadis flödar = våra energikanaler som leder vår prana – livskraft!

Yoga handlar inte om att vara ”vig” – Alla kan Yoga oavsett förutsättning på sitt sätt!

En rörlig kropp får vi på köpet efter lång regelbunden praktik.

Så försök att släppa alla krav, allt driv & prestation – Börja din resa där du är idag :)

Känn alltid in dagsformen, ta ansvar och pressa dig ej för hårt, all rörelse sker på eget ansvar.

♡ Lyssna till din kropp – den är mycket smartare än du ♡

Du kan alltid sitta/ligga i en viloposition, eller göra det du känner att kroppen behöver ”just idag”

"Do your practice and all is coming"

– Sri K. Pattabhi Jois –


Filosofi

Ashtangayoga har sitt ursprung i staden Mysore i Indien.
Ashtangayoga utformades av Sri K Patthabi Jois (Guruji) och hans lärare T. Krishnamacharya.

Idag förs traditionen vidare av Pattabhi Jois dotter Saraswati Jois och hans barnbarn R Sharath Jois vid KPJAY i Mysore OCH genom oerhört många fantastiska lärare VÄRLDEN över!

Ashtanga är Sanskrit och betyder ”åtta grenar/delar” och varje gren är en viktig del i yogautövandet.

De åtta delarna beskrivs i Yoga Sutras (en utav yogans grundtexter) skriven utav Patanjali:

• Yama: moraliska, etiska principer eller riktlinjer – (återhållsamhet)
• Niyama: självstudier och självrening (disciplin – iakttagande)
• Asana: fysiska rörelser – yoga ställningar
• Pranayama: andningsövningar, andningskontroll
• Pratyahara: att rikta uppmärksamheten inåt (tillbakadragande av sinnena)
• Dharana: koncentration
• Dhyana: meditation
• Samadhi: frid, självinsikt (Fullständig närvaro)

Vi börjar med våra Asanas/rörelser, vilket är fullt tillräckligt till en början.
Men för att uppnå yogans syfte – Att stilla sinnet (yoga citta vritti nirodah) bör vi börja titta på alla åtta delarna.

Asanas/positioner som är den tredje grenen i ashtanga praktiserar vi ”bara en liten stund” varje dag, medan yogautövande efter hand utövas  bestående & utan allt för långa avbrott. Detta oss en positiv kärleksfull attityd till & själva & ALLT runt omkring oss ♡

Läs gärna mer om Ashtangayogan´s metod på KPJAI hemsida.

Yama och Niyama

- Denna text utav Maria Boox -
Kan varmt rekommendera att studera med Maria som förmedlar Yogan & filosofin på ett fantastiskt sätt.
Enkelt, tydligt & lätt att ta till sig.

Yama är fem moraliska principer som vi strävar efter att följa för att utveckla en harmonisk relation till världen:

• Ahimsa – ickevåld, att inte skada någon, vare sig genom ord eller handling
• Satya –att leva i sanning utan att skada någon annan (ärlighet)
• Asteya – att inte ta något som tillhör någon annan (inte stjäla)
• Brahmacharya – att praktisera återhållsamhet i våra handlingar och måttlighet i vår sexuella energi (måttlighet)
• Aparigraha – att inte vara girig och inte samla på dig fler saker, tankar och idéer än du behöver (generositet)

Niyama är de fem principer vi strävar att leva efter för att uppleva inre harmoni:

• Sauca – renlighet
• Santosha – att vara nöjd med vad vi har och inte har
• Tapah – genom ett måttligt intag av mat, sömn, praktik och studier kommer kropp och sinne att renas och djupare självmedvetenhet och andlighet kan utvecklas (disciplin)
• Svadhyaya – studier av uråldriga texter (självkännedom)
• Ishwara-pranidhana –en ödmjuk attityd mot den universella kraften – gud. Att inse att vi alla är del av den universella kraften, men att vi inte styr (tillit)

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.


Mantran

Inledningsmantran

Avslutningsmantran

Avslutningsmantran

Inledningsmantran

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.


Bandhas, Drishti & Ujjayi

Bandhas - Inre stöd

Ett inre stöd/lyft
Med hjälp av Bandhas skapas lätthet, styrka och grund i vår yoga.
Genom att aktivera våra Bandhas skapas ett inre stöd som stärker vår kropp, förbättrar vår hållning och hjälper oss att hålla vår balans. Våra bandhas hjälper oss också att kanalisera, styra eller rikta vår energi.
Vi använder oss mestadels av:
Mula bandha- rotlås (bäckenbotten)
Uddiyana bandha- buklås (nedre delen av buken)

Drishti - Fokuseringspunkt

Varje asana har en förutbestämd blickpunkt. Genom att rikta blicken till en speciell punkt ökar koncentrationen och uppmärksamheten dras inåt, detta ger oss en medveten närvaro.
Hjälper oss att slippa bli distraherade av saker som sker runtomkring.
Även balansen underlättas och du får mer korrekt linjering i din fysiska kropp.

Ujjayi Pranayama – Andning

Andningen hjälper oss att vara i nuet, rikta uppmärksamheten inåt och ta vår Yoga till en mer meditativ nivå.
Andningen hjälper oss att märka vår dagsform. Vi kanske är stressade, ofokuserade och har då svårt för att få kontakt med vår andning.
Om vi kanske har gått för långt eller ansträngt oss för mycket, blir andningen ojämn och ansträngd. En mjuk, jämn andning hjälper kroppen att slappna av & frigöra blockeringar.
Lyssnar vi och följer vår andning kan vi ganska så snart få både oss själva och vår fysiska kropp i balans.

Vinyasa- att synkronisera andning med rörelse.

Andningen utgör grunden och synkroniseras med rörelser och länkar samman de olika yogaställningarna (asanas) i en förutbestämd ordningsföljd. Vinyasan hjälper till att hålla rytm & lugn och lär oss att praktisera i ett ostört flöde.

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.


Ashtanga

Ashtanga

P A S S I O N

I huvudsak är det AshtangaYoga vi erbjuder & brinner för. Vår stora passion ♡
Vi älskar såklart vår yogaform, dess fantastiska effekter och känner en oerhörd glädje i att förmedla detta i vårt fina system.


I Ashtanga använder vi oss utav en särskild andningsteknik, rör oss i takt med andningen och binder ihop olika yogaställningar med vissa rörelsefrekvenser.
Andningen och flödet tillsammans med Bandhas skapar en inre värme
som gör dig mjukare och mer flexibel.

Ashtangayogan passar dig som tycker om att röra på sig eller känner att du behöver mer flöde och energi.

B A L A N C E


Känns vår kropp stel & mindre rörlig är det positivt att börja med Ashtangayoga
då värmen och rörelsen i denna yogaform
hjälper oss att öppna upp och bli mer följsamma.
Ashtangayoga passar även de som är överrörliga
då vi använder oss av inre stöd (kroppslås) och linjeringar som
stabiliserar, stärker & hjälper kroppen tillbaka till sin balans.

En fantastisk yogaform där varje övning är genialt uppbyggd för att stärka kroppen i det moment man utövar samt öppna upp & förbereda för kommande övningar.

En fantastisk yogaform där varje övning är genialt uppbyggd för att stärka kroppen i det moment man utövar samt öppna upp & förbereda för kommande övningar.

A L L A kan Y O G A


Ashtangayoga är individuell och du praktiserar alltid utefter dina egna förutsättningar.

Alla Asanas (yogaövningar) går att modifiera

och på så sätt anpassas till varje enskild individ.

Blodcirkulationen ökar, syrehalten höjs och du renar kroppen från gifter och slaggprodukter.
Yogan hjälper oss att gradvis leva ett sundare liv och bli mer uppmärksammade på kroppens signaler.
Även inre organ, nervsystemet och sinnet påverkas.

T R A D I T I O N


Yoga är en uråldrig tradition som sträcker sig över 5000 år tillbaka i tiden.
Vill du läsa mer om Ashtangayoga?

Läs mer här...

We ♡ Love ♡ Ashtanga ♡  Yes we do ♡


Nybörjare

Är du helt ny med Yoga eller yogametoden Ashtanga, så bokar du dig till någon utav våra nybörjarkurser.
Boka dig här!

Redan Ashtangis

Har du gått grundkurs i Ashtangayoga eller redan utövar Ashtanga så är du varmt välkommen att mejla oss för passande dagar/tider.
Mejla för kontakt!
Vi har ett stort utbud utav klasser dagligen - Allt från Nybörjare till Mysore!
Och ALLT däremellan!
Alla våra kurser i AshtangaYoga pågår hel termin. En dag i veckan

eller fler för dom som önskar.


Dela med en vän!
Boka Dig Här!

Dela och få med en kompis!

“When mind is still,

then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence.”

- Sri Aurobindo -


ashtangayoga

Hem Gamla Sidan

A s h t a n g a Y o g a  i  Borås


I huvudsak är det AshtangaYoga vi erbjuder & brinner för. Vår stora passion ♡

Vi älskar såklart vår yogaform, dess fantastiska effekter och känner en oerhörd glädje i att förmedla detta i vårt fina system.
Ashtangayoga är en fysisk dynamisk yogaform där andning & rörelse är det centrala.

Ashtangayoga är en genialt uppbyggd metod med en fantastisk självterapeutisk effekt på alla plan.

Ger oss inre styrka och balans, både fysiskt & mentalt. Skapar energi och glädje samtidigt som som vi efteråt känner oss lugnare och mer i fas.

Hjälper oss att stilla vårt sinne, se klarare, komma i kontakt med oss själva & nuet.

En meditation i rörelse!

Läs mer...

Ashtanga Yoga


Nybörjare

Är du helt ny med Yoga eller yogametoden Ashtanga, så bokar du dig till någon utav våra nybörjarkurser.
Boka dig här!

Redan Ashtangis

Har du gått grundkurs i Ashtangayoga eller redan utövar Ashtanga så är du varmt välkommen att mejla oss för passande dagar/tider.
Mejla för kontakt!
Vi har ett stort utbud utav klasser dagligen - Allt från Nybörjare till Mysore!
Och ALLT däremellan!
Alla våra kurser i AshtangaYoga pågår hel termin. En dag i veckan

eller fler för dom som önskar.


Dela med en vän!

Yinyoga - Gong -  PranaYama - Shamans Healing Meditation


Yinyoga

En stillsam och meditativ Yogaform. Lätt, mjuk stretch utförda i stillhet och medveten närvaro
Läs mer & Boka dig här!

Gongbad - Soundhealing - Meditation - Andning

Shamansk Healing Meditation, PranaYama, Soundhealing.
Läs mer & Boka dig här!
Missa inte dessa fantastiska tillfällen med olika metoder som renar, rensar och tar oss lite djupare i kropp, sinne och själ.
♡  Här kan du boka dig från gång till gång, ta gärna med nära & kära ♡

Dela med en vän!

Senaste Nytt


♡ R E T R E A T  ♡ usyoga ♡ S P A I N ♡ 26 Juni -23

Daniel pratar andning på P4 Sjuhärad