Led/Mysore Förklaring

Led/Mysore
Vi leder de stående övningarna, klassen övergår sedan i Mysore.
Du gör då de avslutande övningarna själv eller forsätter dit du har kommit i systemet.
Du kan också välja att avsluta din practice efter den ledda frekvensen genom att sitta ner och ägna lite tid åt reflektion och därefter en härlig vila.
En bra klass ett steg närmare Mysore.

Dela gärna här!