Ashtangayoga har sitt ursprung i staden Mysore i Indien.Ashtangayoga utformades av Sri K Patthabi Jois (Guruji) och hans lärare T. Krishnamacharya.

Idag förs traditionen vidare av Pattabhi Jois dotter Saraswati Jois och hans barnbarn R Sharath Jois vid KPJAY i Mysore OCH genom oerhört många fantastiska lärare VÄRLDEN över!Ashtanga är Sanskrit och betyder ”åtta grenar/delar” och varje gren är en viktig del i yogautövandet.

De åtta delarna beskrivs i Yoga Sutras (en utav yogans grundtexter) skriven utav Patanjali:

• Yama: moraliska, etiska principer eller riktlinjer – (återhållsamhet)
• Niyama: självstudier och självrening (disciplin – iakttagande)
• Asana: fysiska rörelser – yoga ställningar
• Pranayama: andningsövningar, andningskontroll
• Pratyahara: att rikta uppmärksamheten inåt (tillbakadragande av sinnena)
• Dharana: koncentration
• Dhyana: meditation
• Samadhi: frid, självinsikt (Fullständig närvaro)

Vi börjar med våra Asanas/rörelser, vilket är fullt tillräckligt till en början.
Men för att uppnå yogans syfte – Att stilla sinnet (yoga citta vritti nirodah) bör vi börja titta på alla åtta delarna.

Asanas/positioner som är den tredje grenen i ashtanga praktiserar vi ”bara en liten stund” varje dag, medan yogautövande efter hand utövas  bestående & utan allt för långa avbrott. Detta oss en positiv kärleksfull attityd till & själva & ALLT runt omkring oss ♡

Läs gärna mer om Ashtangayogan´s metod på KPJAI hemsida.

Yama och Niyama

- Denna text utav Maria Boox -
Kan varmt rekommendera att studera med Maria som förmedlar Yogan & filosofin på ett fantastiskt sätt.
Enkelt, tydligt & lätt att ta till sig.

Yama är fem moraliska principer som vi strävar efter att följa för att utveckla en harmonisk relation till världen:

• Ahimsa – ickevåld, att inte skada någon, vare sig genom ord eller handling
• Satya –att leva i sanning utan att skada någon annan (ärlighet)
• Asteya – att inte ta något som tillhör någon annan (inte stjäla)
• Brahmacharya – att praktisera återhållsamhet i våra handlingar och måttlighet i vår sexuella energi (måttlighet)
• Aparigraha – att inte vara girig och inte samla på dig fler saker, tankar och idéer än du behöver (generositet)

Niyama är de fem principer vi strävar att leva efter för att uppleva inre harmoni:

• Sauca – renlighet
• Santosha – att vara nöjd med vad vi har och inte har
• Tapah – genom ett måttligt intag av mat, sömn, praktik och studier kommer kropp och sinne att renas och djupare självmedvetenhet och andlighet kan utvecklas (disciplin)
• Svadhyaya – studier av uråldriga texter (självkännedom)
• Ishwara-pranidhana –en ödmjuk attityd mot den universella kraften – gud. Att inse att vi alla är del av den universella kraften, men att vi inte styr (tillit)

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.