Ashtanga på usyoga


Du använder dig av en särskild andningsteknik, rör dig hela tiden i takt med andningen och binder ihop olika yogaställningar med vissa rörelsefrekvenser.Andningen och flödet tillsammans med kroppslås skapar en inre värmesom gör dig mjukare och mer flexibel.Ashtangayogan passar dig som tycker om att röra på sig.

Att Skapa Balans


Känns vår kropp stel & mindre rörlig är det positivt att börja med Ashtangayogadå värmen och rörelsen i denna yogaformhjälper vår kropp att öppna upp och bli mer följsam.Ashtangayogan passar också en överrörlig kroppdå vi använder oss av inre stöd (kroppslås)och linjeringar somstabiliserar, stärker & balanserar vår kropp! Hjälper den tillbaka till sin balans.

En fantastisk yogaform där varje övning är genialt uppbyggd för att stärka kroppen i det moment man utövar samt öppna upp & förbereda för kommande övningar.


En fantastisk yogaform där varje övning är genialt uppbyggd för att stärka kroppen i det moment man utövar samt öppna upp & förbereda för kommande övningar.

Alla Kan Ashtangayoga


Ashtangayogan är individuell och du praktiserar utefter dina egna förutsättningar.Det finns alltid modifieringar om det skulle behövas.

Blodcirkulationen ökar, syrehalten höjs och du renar kroppen från gifter och slaggprodukter.Yogan hjälper oss att gradvis leva ett sundare liv och bli mer uppmärksammade på kroppens signaler.Även inre organ, nervsystemet och sinnet påverkas.

Yoga en uråldrig tradition


Yoga är en tradition som sträcker sig över 5000 år tillbaka i tiden.Det finns många typer av yoga som skiljer sig oerhört mycket åt i utförande men alla leder mot samma mål.Yogan skapar balans, lugn och ett mer stillat sinne.Hjälper oss att vara närvarande bli medveten och kunna fokusera på det som är väsentligt.Ger dig verktygen för att komma i kontakt med hela dig själv.

Utmärkande för Ashtangayoga:


Vinyasa- att synkronisera andning med rörelse.

Andningen utgör grunden och synkroniseras med rörelser och länkar samman de olika yogaställningarna (asanas) i en bestämd ordningsföljd. Vinyasan hjälper till att hålla rytm och lugn och lär oss att praktisera i ett ostört flöde.

Ujjayi Pranayama – andning

Andningen hjälper oss att vara i nuet, rikta uppmärksamheten inåt och ta träningen till en mer meditativ nivå.Andningen hjälper oss att märka vår dagsform. Vi kanske är stressade, ofokuserade och har då svårt för att få kontakt med vår andning.Om vi kanske har gått för långt eller ansträngt oss för mycket, blir andningen ojämn och ansträngd.Lyssnar vi och följer vår andning kan vi ganska så snart balansera både oss själva och vår fysiska kropp.

Bandhas – kroppslås

Ett inre stöd.Med hjälp av låsen skapas lätthet, styrka och grund i träningen.Genom att aktivera våra kroppslås skapas ett inre stöd som skyddar vår kropp, förbättrar vår hållning och hjälper oss med vår balans i kroppen. Våra bandhas hjälper oss också att kanalisera, styra eller rikta vår energi.Vi använder oss mestadels av:Mula bandha- rotlås (bäckenbotten)Uddiyana bandha- buklås (nedre delen av buken)

Drishti – fokuseringspunkt

Varje asana har en förutbestämd blickpunkt. Genom att rikta blicken till en speciell punkt ökar koncentrationen och uppmärksamheten dras inåt.Hjälper oss att slippa bli distraherade av saker som sker runtomkring.Även balansen underlättas och du får mer korrekt linjering i din fysiska kropp.

När passar ashtangayoga?


När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.
Boka Dig Här!

Dela och få med en kompis!

“When mind is still,then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence.”

- Sri Aurobindo -