Yinyoga usyoga


Vi sitter eller ligger i olika positioner under en längre stund. 3-5 minuter.Detta ger oss även utrymme till att lugna vårt sinne.Vi släpper taget och låter kroppen öppna upp i egen takt.Lyssnar till vår andning och är närvarande i det som sker just nu.Vänder vår uppmärksamhet inåt – i medveten närvaro

Sköna Söndagar


Dessa klasser kallar vi Sköna Söndag & ALLA kan vara med.Med eller utan erfarenhet av yoga.Klasserna kräver ingen förkunskap eller samma regelbundenhet som kan behövas i vissa fall.

Yin står här för vår bindväv, i opposition till Yang, som står för muskelvävnad.I yinyogan stretchar vi inte, vi drar inte och vi går inte djupt i stretchen.Vi slappnar bara av och låter kroppen vara där den är just för stunden och kommer då åt vår fascia (bindväv).Våra Yinyoga pass skiljer sig åt från gång till gång, då vi fokuserar på olika fysiska områden & olika meridianer i vår kropp.


Yin står här för vår bindväv, i opposition till Yang, som står för muskelvävnad.I yinyogan stretchar vi inte, vi drar inte och vi går inte djupt i stretchen.Vi slappnar bara av och låter kroppen vara där den är just för stunden och kommer då åt vår fascia (bindväv).Våra Yinyoga pass skiljer sig åt från gång till gång, då vi fokuserar på olika fysiska områden & olika meridianer i vår kropp.


Boka Dig Här!

Dela och få med en kompis!

Släpp taget, släpp efter & vila i din kropp.Ingenting behöver hända.

- Magdalena Mecweld -