Information

Tags Archives


You are currently viewing all posts tagged with Mysore

Ledd/Mysore – Förklaring

Ledd/Mysore Vi leder de stående övningarna, klassen övergår sedan i Mysore. Du gör då de avslutande övningarna själv eller forsätter dit du har kommit i systemet. Du ...

Read more

Mysore – Förklaring

Mysore Du utövar din praktik i egen takt och eget tempo dit du har kommit i systemet. Klassen leds inte utan läraren går runt och hjälper ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!