Om oss

Yoga när den är som bäst!

I huvudsak är det Ashtangayoga vi brinner och lever för.

Alla som undervisar på usyoga utför sin egen practice regelbundet,

 i stort sett dagligen på ett eller annat sätt.

Yogan upptar en stor del av vårt liv.  Vi älskar så klart vår yoga och dess effekter

och känner en oerhörd glädje i att förmedla detta i vårt  fina system.

Man skulle ju kunna lägga en lång meritlista på allt vi gjort,

alla kurser/utbildningar vi gått, men för mig Ulrica är, regelbundenheten,

glädjen och hur vi förvaltar vår kunskap det viktigaste.

Men utbildning har vi ;o))

Förutom oss, träffar ni många fina erfarna lärare på våra workshops varje termin.

Våra övriga yogaformer har vi som ett komplement till Ashtangayogan

och också för att våra elevers nära & kära ska kunna ta del av

den fantastiska glädje, energi och utveckling som yogan ger på alla plan.

Vilka...

...vi är


Ett härligt gäng som känner enorm tacksamhet i att sprida yoga traditionen vidare.

Vad...

...vi gillar


Och hur vi ser på det!

”It is only when the correct practice is followed for a long time, without interruptions and with a quality of positive attitude and eagerness, that it can succeed!! 

Patanjali Yoga Sutra 1:14

Sättet...

...vi gör det på


Enligt Ashtanagyoga traditionens guru

– Sri K Phattabi Jois-

och hans efterföljare

– R. Sharath Jois –

” Do your practice and all is coming”

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!