Oftast möter vi bara positiva effekter utav Yoga :)

Ibland kan du också möta motstånd, både fysiskt och känslomässigt.
Möt det med positivitet & nyfikenhet, lyssna in vad din kropp vill säga dig.

Jämför dig inte med andra – Yoga utefter dina egna förutsättningar.
Vi är alla olika ♡ Och som tur är, kommer vi alltid att vara det ♡

Yoga är en process som tar lite tid – Låt den få göra det!
Ge dig själv den tiden som behövs för din egna personliga utveckling.

Yogan har en fantastiskt självterapeutisk effekt på alla plan.

Att ”stretcha” ut korta muskler och att möta motstånd kan kännas, men det får aldrig göra ont.
Andningen är den bästa måttstocken för dina begränsningar.
I varje motstånd / spänd muskel ligger lagrad energi. Någon form av blockering fysiskt eller känslomässigt.
När vi ödmjukt stretchar vår kropp, skapar rörlighet & flöde frigör vi energi och även ”inprints” känslor & upplevelser som vi har plockat på oss eller tryckt undan.

Förutom att andas, i många fall lära oss att andas, bli uppmärksammade och medvetna om vår kropp & dess obalanser (som vi alla har ;)
Ligger yogans fokus på att hålla vår ryggrad mjuk & rörlig!
Ryggraden påverkar vårt nervsystemet, skapar balans mellan parasympatiska & sympatiska nervsystemet.
Är också området där kroppens tre viktigaste nadis flödar = våra energikanaler som leder vår prana – livskraft!

Yoga handlar inte om att vara ”vig” – Alla kan Yoga oavsett förutsättning på sitt sätt!

En rörlig kropp får vi på köpet efter lång regelbunden praktik.

Så försök att släppa alla krav, allt driv & prestation – Börja din resa där du är idag :)

Känn alltid in dagsformen, ta ansvar och pressa dig ej för hårt, all rörelse sker på eget ansvar.

♡ Lyssna till din kropp – den är mycket smartare än du ♡

Du kan alltid sitta/ligga i en viloposition, eller göra det du känner att kroppen behöver ”just idag”

"Do your practice and all is coming"

– Sri K. Pattabhi Jois –