Bandhas - Kroppslås

Ett inre stöd.
Med hjälp av låsen skapas lätthet, styrka och grund i vår yoga.
Genom att aktivera våra kroppslås skapas ett inre stöd som stärker vår kropp, förbättrar vår hållning och hjälper oss att hålla vår balans. Våra bandhas hjälper oss också att kanalisera, styra eller rikta vår energi.
Vi använder oss mestadels av:
Mula bandha- rotlås (bäckenbotten)
Uddiyana bandha- buklås (nedre delen av buken)

Drishti - Fokuseringspunkt

Varje asana har en förutbestämd blickpunkt. Genom att rikta blicken till en speciell punkt ökar koncentrationen och uppmärksamheten dras inåt.
Hjälper oss att slippa bli distraherade av saker som sker runtomkring.
Även balansen underlättas och du får mer korrekt linjering i din fysiska kropp.

Ujjayi Pranayama – Andning

Andningen hjälper oss att vara i nuet, rikta uppmärksamheten inåt och ta vår Yoga till en mer meditativ nivå.
Andningen hjälper oss att märka vår dagsform. Vi kanske är stressade, ofokuserade och har då svårt för att få kontakt med vår andning.
Om vi kanske har gått för långt eller ansträngt oss för mycket, blir andningen ojämn och ansträngd.
Lyssnar vi och följer vår andning kan vi ganska så snart balansera både oss själva och vår fysiska kropp.

Vinyasa- att synkronisera andning med rörelse.

Andningen utgör grunden och synkroniseras med rörelser och länkar samman de olika yogaställningarna (asanas) i en förutbestämd ordningsföljd. Vinyasan hjälper till att hålla rytm & lugn och lär oss att praktisera i ett ostört flöde.

När passar ashtangayoga?

När du vill ha mer kraftfull yoga, öka din rörlighet, få igång energin i kroppen och bli piggare. Ashtangayoga passar även bra om du känner dig stressad, har svårt hitta fokus, varva ner & slappna av.