Information

Effekter av Ashtangayogan

Effekter av ashtangayoga:

*ger fastare och mjukare muskler, avlägsnar onödigt fett och ger en lätt energisk känsla.

*renar kroppen från de gifter som samlats genom en ohälsosam livsstil och återför förlorad livskraft till kroppen.

*håller kroppen och sinnet ungdomligt, friskt och livskraftigt.

*förbättrar syreupptagningsförmågan, kvaliteten på andningen och medvetenheten om andningen.

*lugnar sinnet och förbättrar minnet, koncentrationsförmågan, kreativiteten och livskraften.

*erbjuder terapi för nästan alla muskelspänningar och smärtor samt för funktionsstörningar i de inre organen och tarmarna.

*utgör effektiv träning och kan kombineras med olika sporter och fritidsaktiviteter

*minskar risken för sträckningar och skador.

*rätar ut snedheter i kroppen och frigör nervsystemet

*ökar andlig medvetenhet och känslighet.

*förbättrar immunförsvaret , uthålligheten och ämnesomsättningen.

*en forskningsresa i din kropp och ditt sinne.

KÄLLA: Kraften bakom yoga skriven av Petri Räisänen.

 

 

Ashtangayoga som praktiseras i sin rätta ordningsföljd leder till full potential av det mänskliga medvetandet: det fysiska, det psykologiska och det andliga.

Genom att träna korrekt andning (ujjayi pranayama), kroppsställningar (asana) och fokuseringspunkter (drishti) kan man lära sig att kontrollera våra sinnen och få en djupare förståelse för sig själv. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet leder den till stabilitet i kropp och själ.

Ashtanga betyder åtta delar:

Yama, självbehärskning, avhållsamhet. Moraliska förhållanden till andra varelser. Fredligt

Niyam, disciplin, iakttagande, attityder gentemot sig själv, följa yogans lärdom med tålamod

Asana, kroppsställningar, position

Pranayama, kontroll av andningen, andningskontroll

Pratyahara, tillbakadragande av sinnena från sina objekt

Dharana, koncentration

Dhyana, meditation

Samadhi, djupgående meditation, obegrundande absorbering av de högre medvetna stadiet

KÄLLA: Sri K. Pattabhi Jois

 

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!